چت

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
32,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
19,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سوله خاوران شرق حدید

امتیاز کاربر : %62

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 10 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
23,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×