چت

تولید کنسانتره سنگ آهن همراه با رشد 7%

تولید کنسانتره سنگ آهن از ابتدای سال تاکنون در کشور 7 درصد افزایش یافت. 10 شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ‌آهن تا پایان دی، ۴۲ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۰۵ تن محصول تولید کردند که درمقایسه با پارسال که 39 میلیون و 552 هزار و 744 تن بود، حدود 7% بیشتر است.

تولید کنسانتره سنگ آهن همراه با رشد 7%

افزایش 7 درصدی تولید کنسانتره سنگ‌آهن

 سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد؛ 10 شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ‌آهن تا پایان دی، ۴۲ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۰۵ تن محصول تولید کردند که درمقایسه با پارسال که 39 میلیون و 552 هزار و 744 تن بود، حدود 7% بیشتر است.


براین اساس از این میزان، شرکت‌های «گل گهر» 9 میلیون و 750 هزار و 466 تن، «چادرملو» ۸ میلیون و 973 هزار و 453 تن، «گهرزمین» 7 میلیون و 312 هزار و 18 تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» 4 میلیون و 90 هزار و 275 تن، «صنایع معدنی فولاد سنگان» 3 میلیون و 286 هزار و 249  تن، «مرکزی» 3 میلیون و 227 هزار و 838 تن، «سناباد» 2 میلیون و 188 هزار و 805 تن، «اپال پارسیان سنگان» 2 میلیون و 121 هزار و 888 تن، «صبانور» یک میلیون و 121 هزار و 739 تن و «جلال آباد» 367 هزار و 174 تن کنسانتره تولید کردند.

 

افزایش 11%  تولیدکننده سنگ‌آهن شرکت‌های بزرگ


همچنین شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن در 10 ماهه امسال، با افزایش 11 درصدی، حدود 32 میلیون و 842 هزار و 687 تن گندله تولید کردند که این رقم پارسال 29 میلیون و 700 هزار و 509 تن بود.


گفتنی است از این میزان، شرکت‌های «گل گهر» 10 میلیون و 70 هزار و 786 تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» 4  میلیون و 517 هزار و 366 تن، «گهر زمین» 4 میلیون و 394 هزار و 913 تن، «چادرملو» 3 میلیون و 341 هزار و 950 تن، «صنایع معدنی فولاد سنگان» 3 میلیون و 255 هزار و 350تن، «مرکزی» ۳ میلیون و 287 هزار و 581 تن، «اپال پارسیان سنگان» 2  میلیون و 446 هزار و 896 تن، «سناباد» یک میلیون و 181  هزار و 352 تن و «صبانور» 346 هزار و 493 تن گندله تولید کردند./ صدا سیما 

دیدگاه ها
×