چت

کاهش میزان تولید چین در آوریل 2024

تولید فولاد خام در چین در سه ماهه اول سال 2024 با کاهش 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان 256.55 میلیون تن رسید. همچنین، در ماه مارس، با کاهش 7.8 درصد نسبت به سال گذشته، 88.27 میلیون تن ثبت شد.

کاهش میزان تولید چین در آوریل 2024

تولید فولاد خام در چین در سه ماهه اول سال 2024 با کاهش 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان 256.55 میلیون تن رسید. همچنین، در ماه مارس، با کاهش 7.8 درصد نسبت به سال گذشته، 88.27 میلیون تن ثبت شد.

این کاهش در سرعت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، باعث مواجهه با مشکلات در تقاضای فولاد چین شده است، که به نوعی منجر به عدم تعادل مجدد بین عرضه و تقاضا شده و کاهش قیمت فولاد شده است.

پیش‌بینی می‌شود که تولید فولاد در ماه آوریل افزایش یابد. این به دلیل نشانه‌هایی از بهبود تقاضای فولاد در پایین‌دستی است که باعث می‌شود برخی کارخانه‌ها تولید را پس از تعمیر و نگهداری از سر بگیرند. علاوه بر این، تصمیماتی که دولت برای مدیریت تولید فولاد خام در سال جاری اتخاذ کرده است، امیدواری به بهبود صنعت فولاد را افزایش داده است.

دیدگاه ها
×