بازارهای فولاد عقب نشینی کردند

گزارش هفتگی بازارهای فولاد را در ادامه می خوانیم.

بازارهای فولاد عقب نشینی کردند

سنگ آهن

بازار سنگ آهن وارداتی در چین برای دومین هفته متوالی در سکوت نسبی بود و سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا ۸۷.۵ دلار هر تن خشک سی اف آر شنیده شد. عرضه کافی و حاشیه سود پایین کارخانه های چینی را فعلا از بازار عقب نشانده و در تناژ بالا خرید نمی کنند. برخی معتقد بودند دو هفته آینده تقاضا بهتر می شود چون فروش فولاد در بهار رونق خواهد داشت. بنا بر گزارش یومتال، در بازار سنگ آهن صادراتی ایران قیمت ها صعودی بود و آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد از حدود ۴۴ دلار به ۴۷.۷ دلار و سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص ۶۱ درصد ایران نیز از ۴۳ دلار به حدود ۴۶.۵ دلار هر تن فوب رسید.<

قراضه

متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین خلوص ۲۰-۸۰ در ترکیه پایان هفته گذشته ۳۲۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد در حالی که هفته قبل ۳۳۰ تا ۳۳۱ دلار بود. کاهش خریدها قیمت ها را پایین آورد. برخی قیمت درخواستی را تا ۳۱۵ دلار هر تن سی اف آر نیز کاهش دادند. انتظار می رود یک یا دو هفته آینده بازار فعالیت کمتری داشته باشد و مقداری تصحیح قیمت نیز مشاهده شود. قراضه کانتینری وارداتی در شرق آسیا حدود ۱۰ درصد رشد داشت و ۳۰۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.در هند قراضه خرد شده وارداتی در ۳۴۰ دلار هر تن سی اف آر در ثبات بود. در بازار داخلی آمریکا نیز قراضه خرد شده در حدود ۳۲۹ دلار هر لانگ تن ثبات داشت.

بیلت

افت قیمت قراضه در ترکیه و کاهش قیمت در چین، بیلت صادراتی سی آی اس را ارزان تر کرد و از ۴۶۰ دلار هر تن فوب اوایل هفته به ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلار هر تن فوب رسید. در خاور دور بیلت سی آی اس در ۴۷۵ تا ۴۸۵ دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت. البته درخواست خریداران به ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار رسید. در ترکیه بیلت ۱۰ تا ۱۵ دلار افت داشت که به دنبال افت قیمت قراضه در بازار واردات آن بود.

بیلت صادراتی چین نیز هفته گذشته ۵ دلار ارزان تر شده ۴۶۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. بیلت در بازار داخلی چین نیز ۷ دلار افت داشته ۵۰۱ دلار هر تن درب کارخانه شد. فولادسازان چینی نتوانستند پس از تعطیلات قیمت های خود را بالا ببرند تا حاشیه سود مشابه قبل بماند چون اخیرا بازار فعالیتی نداشته است. از طرفی موجودی بیلت کارخانه ها نیز بالاست و تحت فشارند.

مقاطع

فروش میلگرد در ترکیه به دلیل ضعف تقاضای داخلی و صادراتی و افت قیمت قراضه در رکود بود. میلگرد صادراتی ترکیه از ۵۰۵ دلار به ۴۸۵ دلار هر تن فوب کاهش یافت. در بازار داخلی نیز قیمت ۱۰ تا ۱۵ دلار افت داشته ۴۹۵ تا ۵۱۰ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. میلگرد صادراتی چین ۶ دلار بهبود داشت و ۵۱۶ دلار هر تن فوب ثبت شد.متوسط قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس ۴۷۵ تا ۴۹۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه است در حالی که یک هفته قبل ۴۷۵ تا ۴۸۰ دلار بود. در بازار داخلی اروپا میلگرد در ۵۲۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت.در بازار امریکا نیز میلگرد همچنان ۶۹۸ دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود.

ورق

صادرکننده های چینی هفته گذشته قیمت ورق گرم را کمی پایین آوردند در حالی که پس از تعطیلات قیمت ها را به سرعت بالا برده بودند. در هر حال افت شدید قیمت در آینده نزدیک دور ازانتظار است. قیمت ورق گرم صادراتی چین از ۵۲۵ دلار هر تن فوب به ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار کاهش داشت. در بازار داخلی چین نیز قیمت ورق گرم ۵۵۴ تا ۵۵۸ دلار هر تن درب کارخانه است که حدود ۳ دلار رشد داشته است.

ورق گرم صادراتی ترکیه ۵۶۰ دلار هر تن فوب بود و برخی تا ۵۷۰ دلار هم پیشنهاد می دادند ولی مورد قبول خریداران نبود. در بازار داخلی آن نیز ۵۵۰ تا ۵۷۰ دلار هر تن درب کارخانه بود. ورق گرم صادراتی سی آی اس ۵۰۵ دلار هر تن فوب و در ثبات بود البته نسبت به یک ماه قبل تا ۵۰ دلار هر تن رشد داشته است. در بازار داخلی امریکا ورق گرم از ۶۷۷ دلار به ۶۸۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه افزایش یافت. در اروپا نیز ورق گرم نسبتا در ثبات بوده ۵۰۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید