مهمترین شرایط ناایمن محیط کار

وجود بی‌نظمی و ریخت‌وپاش در کارگاه می‌تواند باعث ایجاد حادثه شود، درواقع کارگاهی که بی‌نظم باشد بیشتر مستعد ایجاد حوادث است. مهمترین علل حوادث در محیط کار شامل: لبه ها و پرتگاه ها، مواد خطرناک، بی نظمی و ریخت و پاش، نقض سیستم تهویه و ... است.

مهمترین شرایط ناایمن محیط کار

شرایط ناایمن محیط کار

مهم‌ترین علل حوادث در اثر شرایط ناایمن محیط کار عبارت‌اند از:

 • لبه‌ها و پرتگاه‌های بدون حفاظ و علائم هشدار
 • وجود مواد خطرناك
 • وجود ابزار و دستگاه‌های معیوب
 • بی‌نظمی و ریخت‌وپاش در کارگاه
 • دستگاه‌های بدون حفاظ و پوشش‌های ایمنی
 • وجود عوامل زیان‌آور در محیط کار مانند سروصدا، روشنایی کم
 • فقدان یا نقص در سیستم تهویه
 • فقدان وسایل خاموش‌کننده حریق

لبه‌ها و پرتگاه‌های بدون حفاظ

کلیه قسمت‌هایی از کارگاه که امکان سقوط وجود دارد مانند چاله آسانسور، لبه پرتگاه‌ها و طبقات ساختمان، کلیه چاله‌ها و گودال‌های بازبایستی توسط حفاظ مناسب محفوظ و محصور شوند به‌نحوی‌که از ورود افراد به داخل محدوده خطر جلوگیري کرده و توسط علائم هشداردهنده مشخص‌شده و در خصوص خطر سقوط و نسبت به لزوم پرهیز از نزدیک شدن به محوطه خطرناك اطلاع‌رسانی گردد. توجه به این نکته ضروري است که حفاظ باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا از سقوط افراد و ورود آنان به محدوده خطر جلوگیري نماید.
 

شرایط ناایمن محیط کار ارتفاع
 

وجود مواد خطرناك

از عوامل دیگری که باعث شرایط ناایمن محیط کار می باشد کارگاهی است  که در آن مواد خطرناك مانند آزبست، سرب، بنزن و سایر حلال‌ها و مواد شیمیایی خطرناك و قابل اشتعال و انفجار وجود دارد ،به همین دلیل داراي شانس بیشتري براي ایجاد حوادث خواهد بود و به‌منظور ایمن‌سازی محیط کار بایستی حتی‌الامکان آن‌ها را از محیط خارج کرده و یا با مواد کم‌خطری جایگزین نموده و یا درنهایت به‌صورت ایمن نگهداري و به مصرف رساند تا کمترین خطر را متوجه کارگران کارگاه نماید.

مواد خطرناک

بی‌نظمی و ریخت‌وپاش در کارگاه

وجود بی‌نظمی و ریخت‌وپاش در کارگاه می‌تواند باعث ایجاد حادثه شود، درواقع کارگاهی که بی‌نظم باشد بیشتر مستعد ایجاد حوادث است. هرگز نباید منظم و مرتب کردن کارگاه را به زمان آینده و در وقت مناسب موکول کرد. بارها دیده‌شده که وجود قطعات و ابزار رهاشده در کف کارگاه باعث برخورد به افراد و ایجاد حادثه شده است.

دستگاه‌های بدون حفاظ و پوشش‌های ایمنی

از دیگر عوامل شرایط ناایمن محیط کار می توان به ،دستگاه‌هایی که متحرك بوده و یا قسمت‌هایی از آن در اثر حرکت‌های چرخشی یا رفت‌وبرگشت امکان برخورد با دست یا بدن اپراتور دستگاه یا سایر کارگران را دارد، بایستی به نحو مؤثر حفاظ گذاري شود تا از ورود دست یا بدن یا حتی قسمتی از لباس که منجر به کشیده شدن بدن به داخل دستگاه شود جلوگیري نماید. در هنگام کار نیز باید همواره از حفاظ‌های تعبیه‌شده دستگاه به نحو مطلوب استفاده کرد.

تجهیزات کارگاه

وجود عوامل زیان‌آور در محیط کار

هر کارگاه باید ازلحاظ وجود عوامل زیان‌آور فیزیکی مانند سروصدا، ارتعاش دست و بازو و ارتعاش تمام بدن، نور، عوامل جوي و سرما و گرما و هواي نامناسب و غیرقابل‌تحمل و ... و عوامل شیمیایی مانند گازها و بخارت سمی، حلال‌ها و عناصر مضر شیمیایی و عوامل ارگونومیکی و سایر عوامل زیان‌آور بررسی و اندازه‌گیری شود و نسبت به رفع عوامل زیان‌آور آن اقدام گردد.

محیط کار

فقدان یا نقص در سیستم تهویه

درصورتی‌که عوامل شیمیایی نظیر گازها و بخارات و گردوغبار در اثر فعالیت دستگاه‌ها و عوامل تولید در کارگاه وجود داشته باشد، بایستی تمهیداتی اندیشیده و اجرا شود تا از پخش آن در کل کارگاه جلوگیري و نسبت به خروج سریع آن از کارگاه توسط سیستم تهویه مناسب اقدام گردد، به‌نحوی‌که مواد شیمیایی مضر از محدوده تنفسی کارگر عبور نکرده و وارد دستگاه تنفسی کارگر نشود.

سیستم تهویه مناسب سیستمی است که در آن مواد آلاینده و زیان‌آور را از نزدیک‌ترین محل تولید آن به خارج از محیط کار منتقل نموده (تهویه موضعی مکشی) و هواي تمیز را جایگزین نموده و وارد محدوده تنفسی کارگر نماید ( سیستم تهویه مکشی- دهشی) . درصورتی‌که قدرت مکش هواکش‌ها و طراحی و اجراي مسیر عبور مواد آلاینده و هواي تمیز به‌صورت صحیح و دقیق محاسبه نگردد، ممکن است علیرغم کار هواکش‌ها، سیستم تهویه عملکرد صحیحی نداشته و عملاً کمکی به خروج مواد آلاینده ننماید یا هنگام خروج مواد آلاینده ، کماکان از مسیر تنفسی کارگر عبور کرده و وارد سیستم تنفسی کارگر شود.
 

تهویه مطبوع

فقدان یا نقص در سیستم اطفاي حریق

 • تهیه و نصب وسایل خاموش‌کننده دستی و خودکار متناسب با خطرات موجود در کارگاه و در فواصل مناسب
 • آموزش همگانی براي واکنش در برابر حریق
 • آموزش و تمرین براي استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی
اطفای حریق

منبع: گروه تامین محتوای فولاد 24

دیدگاه ها