چت

مقایسه میلگرد خمشی و برشی

دال بتنی از اجزای به کار رفته در ساختمان سازی است که معمولا جنس آن از بتن بوده و دارای ضخامت 10 تا 50 سانتی متر می‌باشد. این قسمت به شکل افقی در ساختمان استفاده می‌شود. در پایین دال ساخته شده، تکیه گاه و لنگر مثبت قرار داده شده تا مقاومت سازه را در برابر تنش ارتقا دهد. برای آرماتوربندی دال‌ها از میلگردهای خمشی و برشی استفاده می‌شود که مقاومت سازه را در برابر نیروهای مختلف افزایش می‌دهد.

مقایسه میلگرد خمشی و برشی

در اینجا می‌خواهیم میلگرد خمشی و برشی را با یکدیگر مقایسه کنیم. به طور کلی میلگرد خمشی برای انتقال تنش لنگر خمشی ساخته می‌شوند و میلگرد برشی مقاومت سازه را ارتقا می‌دهد. همراه ما باشید تا در ادامه به بررسی مطالب ذیل بپردازیم:

  • معرفی میلگرد خمشی
  • معرفی میلگرد برشی
  • وظیفه میلگرد خمشی
  • وظیفه میلگرد برشی
  • فرق بین میلگردهای خمشی و برشی

قیمت روز میلگرد 

 

 

معرفی میلگرد خمشی

از لنگر خمشی برای آرماتوربندی استفاده می‌شود. این لنگرها در پایین دال نصب شده و بار خمشی ایجاد شده از طریق آن در بخش پایین دال به سمت پایین تیر انتقال پیدا می‌کند.

نوار آرماتور خمشی به آرماتورهای خمشی گفته می‌شود که سایز و قطر آن‌ها بزرگتر است و دال یکطرفه‌ای بر روی تیرهای مخالف ایجاد می‌گردد.

 

وظیفه میلگرد خمشی

به صورت عمود بر آرماتورهای اصلی قرار می‌گیرند.

آرماتورهای خمشی برای انتقال لنگر خمشی ایجاد شده در پایین دال در سازه قرار می‌گیرند.

پس از نصب این میلگردها، بار خمشی ایجاد شده در پایین دال، به سمت تیرها انتقال پیدا می‌کند.

مقایسه میلگرد خمشی و برشی

معرفی میلگرد برشی 

وظیفه این میلگردها مهار ترک‌هایی است که در طول دهانه سازه ایجاد می‌شوند. استفاده از آن‌ها موجب خواهد شد تا مقاومت سازه در برابر نیروهای برشی بیشتر شده و مانع از ایجاد ترک در ساختمان خواهند شد. قطر و سایز آن‌ها معمولا از میلگرد خمشی کوچکتر است و به شکل عمود بر آرماتورهای اصلی به کار برده می‌شوند.

وظیفه میلگرد برشی

وظیفه اصلی میلگرد برشی افزایش مقاومت سازه است. به مرور زمان ممکن است در طول دهانه سازه ترک‌هایی ایجاد شود که هدف استفاده از این میلگردها مهار کردن این ترک‌ها است. سایز میلگرد و قطر آن که برای میلگردهای برشی استفاده می‌شوند، کوچکتر است.

 

فرق بین میلگردهای خمشی و برشی

آرماتور خمشی در پایین دال استفاده می‌شود، در حالی که میلگردهای برشی در بالای نوار اصلی قرار می‌گیرند.

قیمت میلگرد خمشی با میلگرد برشی متفاوت است.

آرماتورهای خمشی در طول کوتاه‌تر و آرماتورهای برشی در طول بلندتر دال بکاربرده می‌شوند.

از آرماتورها با سایز کوچکتر به عنوان برشی و از آرماتور با سایز بزرگتر به عنوان میلگرد خمشی استفاده می‌شود.

از انواع خمشی برای انتقال تنش به تیرها استفاده می‌شود و از انواع برشی برای انتقال تنش‌هایی که در بالای دال ایجاد می‌شوند، استفاده می‌گردد.

منبع تامین محتوا فولاد 24

 

×