لایو فولاد۲۴ با حضور نمایندگی بیمه ما

در لایو اینستاگرامی فولاد۲۴ روز جمعه 27 فروردین ماه 1400در خدمت جناب آقای مهران فروتن نمایندگی بیمه ی ما بودیم با موضوع بیمه مسئولیت هزینه یا یک عقلانیت اقتصادی...

لایو فولاد۲۴ با حضور نمایندگی بیمه ما

لایو فولاد۲۴ با حضور نمایندگی بیمه ما
با ما همراه باشید در این لایو بشرح مفاهیم ذیل:

جمعه 27 فروردین ماه 1400
ساعت:20

مهمان لایو: جناب آقای مهران فروتن

موضوع لایو:  بیمه مسئولیت، هزینه یا یک عقلانیت اقتصادی، از زبان کارشناس و مشاور امور بیمه‌ها

و اما مهمترین سوالاتی که در این لایو به آن اشاره شد.

لطفاً خودتون و مجموعه بیمه تون  را معرفی بفرمایید ؟

تعریف جامع بیمه چیست؟

بیمه مسئولیت و لزوم خرید بیمه مسئولیت چیست ؟

تعهدات بیمه گر در قبال بیمه گذاران چیست ؟

تعهدات بیمه گذار در برابر بیمه گر را توضیح بفرمایید؟

انواع بیمه مسئو لیت چه مواردی هست ؟ 

چه خسارت های تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار نمیگیره؟

نحوه پر کردن فرم پیشنهاد بیمه و موارد  مهم فرم پیشنهاد را توضیح بفرمایید؟

چه کارهایی که باید در روز  خسارت انجام داد تا برای گرفتن  خسارت به مشکل برنخوریم ؟

بشنویم لایو فولاد۲۴ با آقای فروتن:


لایوهای جذاب و کاربردی فولاد۲۴ را از دست ندهید.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید