سیستم ایمنی شغلی JSA

JSA عبارت است از بررسی سیستماتیک یک شغل به‌منظور شناسایی خطرات بالقوه تا بتوان به‌راحتی از خطرات و ریسک‌های موجود در آن شغل پیشگیری کرد. برای اولین قدم و اولین گام در این سیستم ایده آل آن است که کلیه مشاغل موجود در هر سازمان موردمطالعه JSA قرار گیرد.

سیستم ایمنی شغلی JSA

تکنیک تجزیه‌وتحلیل ایمنی شغلی (Analysis Safety Job)

JSA یکی از روش‌های پیشگیری از حادثه و آنالیز خطر است که داراي سابقه استفاده زیادی است و از سال 1930 تا اکنون این تکنیک ساده در صنایع مختلف بکار گرفته می‌شود. این تکنیک یکی از ابزارهای مدیریتی جهت شناسایی و کنترل خطرات است که به شما در پیشگیری از خطرات محیط کار بسیار کمک خواهد کرد.

ارزیابی خطر

JSA عبارت است از بررسی سیستماتیک یک شغل به‌منظور شناسایی خطرات بالقوه و تعیین روش کنترلی مناسب براي آن، تا بتوان به‌راحتی از خطرات و ریسک‌های موجود در آن شغل پیشگیری کرد یا تا حد امکان آن را کنترل و دفع کرد. فرآیند آنالیز ایمنی شغلی می‌تواند در مراحل طراحی ، ارزیابی طراحی سیستم و بروز هرگونه مشکل درزمینهٔ تعامل انسان با سیستم مورد استفاده قرار گیرد .

مراحل اجراي JSA

مرحله اول: انتخاب شغل مورد نظر براي آنالیز

برای اولین قدم و اولین گام در این سیستم ایده آل آن است که کلیه مشاغل موجود در هر سازمان مورد مطالعه JSA قرار گیرد. به دلیل این‌که ، احتمالاً به دلیل وجود محدودیت‌های مختلف از جمله منابع و زمان ، امکان‌پذیر نباشد، لذا بایستی مشاغل موجود لیست و با استفاده از پارامترهای ذیل اولویت‌بندی شوند. مهم‌ترین فاکتورهایی که در فرآیند اولویت‌بندی مشاغل جهت اجراي JSA باید در نظر بگیرید به شرح زیر می‌باشند.

  1. آمار حوادث و بیماری‌ها
  2. غیبت‌های ناشی از کار
  3. وجود نشانه‌هایی از مواجهه با عوامل زیان‌آور
  4. پیامد شدید
  5. مشاغل تغییریافته
  6. مشاغل غیر روتین

قیمت روز مقاطع فولادی

مرحله دوم : شکستن شغل به وظایف تشکیل‌دهنده

به‌طورمعمول در هر شغل، فرد وظایف متعددي را به عهده دارد. هریک از این وظایف می‌تواند خطرات مربوط به خود را داشته باشد. تقسیم یک شغل به وظایف آن، مستلزم داشتن دانش کافی و کامل از آن شغل است. اگر وظایف به‌صورت بسیار کلی و عمومی انتخاب شوند، ممکن است عملیات اختصاصی و خطرات مرتبط با آن به فراموشی سپرده شوند پس بنابراین در این مرحله باید وظایف مربوط به هر شغل به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرند تا تمامی ریسک‌ها و خطرات مربوط به آن شغل را در بر بگیرید.

انتخاب شغل

مرحله سوم : شناسایی مراحل انجام یک وظیفه

مراحل اجراي وظیفه، به ترتیب اجراي آن شناسایی و ثبت می‌شود. براي شناسایی مراحل آن، می‌توان از نحوه انجام فعالیت توسط اپراتور، فیلم‌برداری نمود. باید دقت نمود که در انجام وظایف مربوطه تمامی کارها و اعمال انجام‌شده باید متناسب با استاندارد تعیین‌شده باشد که در سیستم JSA مشکلی به وجود نیاید.

مرحله چهارم: شناسایی خطرات بالقوه در هر یک از مراحل

در هر یک از مراحل انجام یک وظیفه، کلیه خطرات احتمالی شناسایی می‌گردد. وظیفه اصلی سیستم JSA نیز شناسایی خطرات برای پیشگیری از آن‌ها است پس می‌توان گفت این مرحله یکی از مهم‌ترین مراحل این سیستم است که نقش بسزایی را نیز ایفا می‌کند.

ریسک

مرحله پنجم : تعیین اقدامات پیشگیرانه برای کنترل خطرات شناسایی‌شده

با رعایت اولویت در اقدامات کنترلی ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را توصیه می‌نماییم .در این مرحله باید یکی از ارکان اصلی سیستم JSA را انجام دهید و آن نیز اقدامات پیشگیری برای کنترل خطرات است.

سیستم JSA

مرحله ششم : ابلاغ به کارکنان

مراحل صحیح انجام یک فعالیت به همراه خطرات شناسایی‌شده و اقدامات کنترلی مورد نیاز ، در قالب دستورالعمل ایمنی ، تدوین و به کارکنان ابلاغ می‌گردد. این مرحله آخرین مرحله‌ی اجرای سیستم JSA است که تمام‌کننده مراحل این سیستم نیز است و اگر شما تمامی مراحل را به‌درستی انجام می‌دهید می‌توانید این مرحله را نیز تکمیل کنید.

منبع: گروه تامین محتوای فولاد 24

×