چت

جدول وزنی ورق سیاه

<p>محاسبه وزن انواع ورق فولادی یکی از آسان ترین محاسبات در میان وزن سایر محصولات فولادی می باشد در واقع با دانستن اطلاعاتی در خصوص مساحت و چگالی آن محصول می توان به راحتی وزن هرمحصول را محاسبه نمود<br /> &nbsp;</p>

جدول وزنی ورق سیاه

فرمول محاسبه وزن انواع ورق فولادی و بدست آوردن جدول وزنی ورق سیاه:

وزن ورق سیاه=طول ورق (میلی متر)*عرض ورق(میلی متر)*ضخامت(میلی متر)*چگالی ورق

چگالی در انواع فلزات متفاوت و بشرح ذیل می باشد:

چگالی آهن = 7.85
چگالی استیل = 7.84

جهت سهولت در محاسبات بهتر است چگالی آهن و استیل ۸ در نظر گرفته شود.

چگالی آلومینیوم = 2.7

قابل ذکر است جهت محاسبه وزن انواع ورق گالوانیزه، روغنی، سیاه و آجدار نیز همان چگالی آهن در محاسبات لحاظ می شود.

با دانستن چگالی ورق مورد نظر و با استفاده از فرمول فوق، می توان وزن ورق فولادی را محاسبه نمود

نکته:در حالت کلی شما باید حجم ورق را به صورت حال ضرب ضخامت (میلیمتر)، عرض ورق (میلیمتر )، طول ورق (متر) را حساب کنید و حاصل را بر 1000 تقسیم نمایید و عدد حاصل را در 7.8 ضرب نمایید .

جدول وزنی ورق سیاه

جدول وزنی ورق سیاه فولاد مبارکه ST37

ردیف طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) وزن هر شیت ورق سیاه(kg)
1 2000 1000 2 32
2 2500 1250 2 50
3 6000 1500 3 212
4 6000 1500 4 283
5 6000 1500 5 3533
6 6000 1500 6 424
7 6000 1500 8 657
8 6000 1500 10 707
9 6000 1500 12 848
10 6000 1500 15 1060

جدول وزنی ورق سیاه فولاد کاویان ST37

ردیف طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) وزن هر شیت ورق سیاه(kg)
1 6000 1250 8 471
2 6000 1250 10 589
3 6000 1250 12 707
4 6000 1250 15 884
5 6000 1250 20 1178
6 6000 1250 25 1472
7 6000 1250 30 1767
8 6000 1500 20 1413
9 6000 1500 25 1767
10 6000 1500 30 2120
11 6000 1500 35 2473
12 6000 1500 40 2826
13 6000 1500 45 3180
14 6000 1500 50 3533
15 6000 1500 55 3886
16 6000 1500 60 4239

جدول وزنی ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ST37

ردیف طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) وزن هر شیت ورق سیاه(kg)
1 6000 2000 8 754
2 6000 2000 10 942
3 6000 2000 12 1131
4 6000 2000 15 1413
5 6000 2000 20 1844
6 2000 2000 25 2355
7 2500 2000 30 2826
8 6000 2000 35 2397
9 6000 2000 40 3768
10 6000 2000 45 4239
11 6000 2000 50 4710
12 6000 2000 55 5181
13 6000 2000 60 5652

منبع: گروه تأمین محتوای فولاد24

×