فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح)

رضا صالح زاده

73%

صورت بار ورق روغنی (سرد)

شرکت فولادحدیدگسترصالح, رول ورق ۶۰روغنی عرض۱متر مبارکهST12 وزن تقریبی ۴ الی ۵تن موجود در انبار تهران ❌فروش فوری❌

15 آبان، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید