فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح)

رضا صالح زاده

73%

صورت بار ورق گرم (سیاه)

"تهیه و توزیع انواع ورق های گالوانیزه-رنگی-روغنی-سیاه-اسید-آجدار-عرشه و فرمینگ تلفن های تماس: ☎️02146895003 ☎️02146895004 ☎️02146065200 "

09 آبان، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید