صورت بار تیرآهن (IPE)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۸۵۰ ۱۴:۱۶۷۰۰ ۱۶:۱۶۸۰۰ ۱۸:۱۷۹۰۰ ۲۰:۱۸۵۰۰ ۲۲:۲۰۹۵۰ ۲۴:۱۹۶۰۰ ۲۷:۱۸۵۰۰ ۳۰:☎️ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

11 مرداد، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید