صورت بار میلگرد آجدار

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۴: ۱۷۴۰۰ ۱۶: ۱۷۷۵۰ ۱۸: ۱۷۴۵۰ ۲۰: ۱۷۴۵۰ ۲۲: ۱۷۲۵۰ ۲۵: ۱۷۵۰۰ ۳۲:۱۷۶۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

11 مرداد، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید