صورت بار تیرآهن (IPE)

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #ذوب_آهن #تیر_آهن #نرمال تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۵۸۰۰ ۱۶:۱۵۹۰۰ ۱۸:۱۷۳۰۰ ۲۲:۱۸۶۰۰ ۲۴:۱۸۶۰۰ ۳۰:۱۶۸۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

10 مرداد، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید