چت
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
میلگرد
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 31 اردیبهشت (کد : 116522)

اعلام موجودی میلگرد آهن 123

تیرآهن
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 31 اردیبهشت (کد : 116521)

اعلام موجودی تیرآهن آهن 123

تیرآهن
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 31 اردیبهشت (کد : 116520)

اعلام موجودی تیرآهن آهن 123

میلگرد
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 31 اردیبهشت (کد : 116519)

اعلام موجودی آهن پخش میلگرد ذوب آهن

ورق روغنی (سرد)
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 31 اردیبهشت (کد : 116518)

اعلام موجودی شهر آهن ورق روغنی غرب اسیا

ورق روغنی (سرد)
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 31 اردیبهشت (کد : 116517)

اعلام موجودی شهر آهن ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 31 اردیبهشت (کد : 116516)

اعلام موجودی شهر آهن ورق گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 31 اردیبهشت (کد : 116515)

اعلام موجودی شهر آهن ورق گالوانیزه تاراز

ورق گالوانیزه
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 31 اردیبهشت (کد : 116514)

اعلام موجودی شهر آهن ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 31 اردیبهشت (کد : 116513)

اعلام موجودی شهر آهن ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

میلگرد
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 31 اردیبهشت (کد : 116512)

اعلام موجودی میلگرد فولاد بافق یزد

تیرآهن
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 31 اردیبهشت (کد : 116511)

تیرآهن شاخه ای در انبار اصفهان موجود میباشد. ۱۲——۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴——۴/۶۰۰/۰۰۰ ۱۶——۵/۵۰۰/۰۰۰ ۱۸——۶/۷۰۰/۰۰۰ ۲۰——۸/۴۰۰/۰۰۰ ۲۲——۹/۵۵۰/۰۰۰ ۲۴——۱۰/۶۵۰/۰۰۰ ۲۷——۱۲/۶۰۰/۰۰۰ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✅بافاکتور رسمی موجود میباشد. 🔴تخفیف هنگام اخذ آدرس🔴

تیرآهن
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 31 اردیبهشت (کد : 116510)

میلگرد ذوبی در انبار اصفهان موجود میباشد. ۱۴—— ۱۶—— ۱۸—— ۲۰—— ۲۲—— ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✅با فاکتور رسمی موجود میباشد. 🔴تخفیف هگام اخذ آدرس🔴

میلگرد
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 31 اردیبهشت (کد : 116509)

میلگرد ذوبی در انبار اصفهان موجود میباشد. ۱۴—— ۱۶—— ۱۸—— ۲۰—— ۲۲—— ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✅با فاکتور رسمی موجود میباشد. 🔴تخفیف هگام اخذ آدرس🔴

میلگرد
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 31 اردیبهشت (کد : 116508)

میلگرد نرمال ذوبی در انبار اصفهان موجود شد. ۱۲—— ۱۶—— ۱۸—— ۲۰—— ۲۲—— ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✅با فاکتور رسمی موجود میباشد. 🔴تخفیف هنگام اخذ آدرس🔴

تیرآهن
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 31 اردیبهشت (کد : 116507)

تیرآهن نرمال ذوبی در انبار اصفهان موجود شد. ۱۴—— ۱۶—— ۲۰—— ۲۲—— ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✅با فاکتور رسمی موجود میباشد. 🔴تخفیف هنگام اخذ آدرس🔴

میلگرد کلاف
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد کلاف 31 اردیبهشت (کد : 116506)

کلاف ذوبی گرید ۱۰۰۸ و در کارخانه و انبار اصفهان موجود میباشد. ۵/۵—— ۶/۵—— ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✅بافاکتور رسمی موجود میباشد. 🔴تخفیف هنگام اخذ آدرس🔴

میلگرد
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 31 اردیبهشت (کد : 116505)

میلگرد نیشابور در کارخانه موجود میباشد. ۱۴—— ۱۶—— ۱۸—— ۲۰—— ۲۲—— ۲۵—— ۲۸—— ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✅بافاکتور رسمی موجود میباشد. 🔴تخفیف هنگام اخذ آدرس🔴

لوله مانیسمان
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 31 اردیبهشت (کد : 116504)

اعلام موجودی لوله مانیسمان آهن پرایس

لوله داربستی
31 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 31 اردیبهشت (کد : 116503)

اعلام موجودی لوله داربستی آهن پرایس

×