چت
کد کاربری :

f24-16070

تاریخ عضویت :

23 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

انبارداری

کد کاربری :

f24-15807

تاریخ عضویت :

18 تیر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-15765

تاریخ عضویت :

12 تیر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-15699

تاریخ عضویت :

31 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

ساخت و ساز و پروژه عمرانی

کد کاربری :

f24-15445

تاریخ عضویت :

24 اردیبهشت، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-15063

تاریخ عضویت :

05 اسفند، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-14612

تاریخ عضویت :

13 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-14337

تاریخ عضویت :

11 مهر، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خوزستان - اهواز

لیست خدمات :

خدمات حمل و نقل وباربری

کد کاربری :

f24-14296

تاریخ عضویت :

31 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-14068

تاریخ عضویت :

24 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سایر سایر

کد کاربری :

f24-12957

تاریخ عضویت :

14 دی، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

ساخت و ساز و پروژه عمرانی

کد کاربری :

f24-12955

تاریخ عضویت :

14 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

خمکاری فلزات

کد کاربری :

f24-12596

تاریخ عضویت :

12 آبان، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-12297

تاریخ عضویت :

14 شهریور، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

انبارداری سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-12216

تاریخ عضویت :

30 مرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

لیست خدمات :

انبارداری انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-12002

تاریخ عضویت :

14 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

خدمات حمل و نقل وباربری

کد کاربری :

f24-11810

تاریخ عضویت :

13 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-11796

تاریخ عضویت :

10 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

لیست خدمات :

برش cnc

کد کاربری :

f24-11148

تاریخ عضویت :

11 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

انبارداری انواع برشکاری فلزات انواع جوشکاری برش cnc تولید تیرچه و بلوک تولید خاموت تولید شبکه لانه زنبوری خدمات حمل و نقل وباربری خدمات پانچ و سوراخکاری خمکاری فلزات

کد کاربری :

f24-10894

تاریخ عضویت :

23 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات انبارداری

×