فولاد کسری اسپادانا

کمال لطیف کار

70%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
22 اسفند، 1401 1 هفته پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه با مشخصات زیر 2.5 *1000 st22 2.5 *1250 st22 3 *1000 st22 3 *1250 st22 4 *1000 st22 4 *1250 st22 5 *1000 st22 5 *1250 st22 ❌ خریداریم❌

×