درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30845

دسته محصولات :

ورق گالوانیزه و رنگی

۵-۶ تن ورق گالوانیزه سقفی عرض بلند درجه ۲ ،

11 تیر، 1399