آریان رایان صنعت

مهندس محمد نعمت زاده

66%

خرید توری و پیچ و پشم شیشه - RFQ-6498

دسته محصولات :

تولیدات و مصنوعات فلزی انواع توری

خرید توری و پیچ و پشم شیشه با مشخصات ارسالی توری 8 عدد پیچ 200 عدد پشم شیشه 129 عدد

29 شهریور، 1401