چت

شرکت آریان رایان صنعت

م. نعمت زاده

66%
جزئیات...

آگهی های خرید شرکت آریان رایان صنعت (م. نعمت زاده) - 11815

میلگرد
16 فروردین، 1403 1 هفته پیش

خریدار میلگرد

خرید ار فوری میلگرد با مشخصات زیر سایز ۱۴ زاگرس ۱۵۰ شاخه A3 سایز ۱۶ زاگرس ۷۰۰ شاخه A3 خرید بصورت نقد و چک تحویل به لردگان خانمیرزا می باشیم.

میلگرد
09 فروردین، 1403 2 هفته پیش

خرید فوری برای روز شنبه

💠میلگرد سایز ۱۴ ذوبی اصفهان A3 💠تعداد ۱۵۰ شاخه ۱۲ متری یا وزن ۲۲۵۰ کیلو گرم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 💠میلگرد سایز ۱۶ ذوبی اصفهان A3 💠تعداد ۷۰۰ شاخه ۱۲ متری یا وزن ...

میلگرد
14 بهمن، 1402 2 ماه پیش

خریدار میلگرد

100 تن میلگرد سایز 14 و 16 گرید A3 بصورت نقد و چک فوری خریداریم.

میلگرد
16 مهر، 1401 2 سال پیش

خریدار میلگرد آجدار

میلگرد سایز 11 و 16 به میزان 11 تن بارگیری از خانه اصفهان خریداریم.

تولیدات و مصنوعات فلزی انواع توری
29 شهریور، 1401 2 سال پیش

خرید توری و پیچ و پشم شیشه

خرید توری و پیچ و پشم شیشه با مشخصات ارسالی توری 8 عدد پیچ 200 عدد پشم شیشه 129 عدد

نبشی تولیدات و مصنوعات فلزی
29 شهریور، 1401 2 سال پیش

خرید نبشی و آبروکف

خرید نبشی و آبرو کف با مشخصات زیر نبشی 6 تعداد 3 شاخه آبرو کف 12 تعداد 14 عدد

ورق گرم (سیاه)
29 شهریور، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم و تیر آهن

خرید ورق گرم و تیر آهن با مشخصات زیر ورق به میزان 2400 کیلو تیر آهن سایز 16 به تعداد 14 شاخه

قوطی ستونی
29 شهریور، 1401 2 سال پیش

خریدار ستونی و قوطی

خریدار ستونی و قوطی با مشخصات زیر ستونی 13 * 13 تعداد 11 شاخه قوطی 8 * 4 تعداد 95 شاخه

×