ورق گرم (سیاه)
28 فروردین، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم 2 میل

خریدار ورق گرم 2 میل عرض 1250 گرید st 37 در جه 1 و در جه 2 از هر کدام یک ظرفیت . و ورق 2 میل عرض 1500 گرید st 37 در جه 2 یک ظرفیت هستیم.

×