محمد رضا بهرامی - 12272

نام :

محمد رضا بهرامی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12272

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

0530701731

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

تامین کلیه محصولات فولادی ورق گرم سرد رنگی گالواتیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×