سید فخرالدین جعفری

37%
جزئیات...
مواد اولیه خام
09 آبان، 1400 1 سال پیش

خرید فرو سیلیس

خریدار فرو سیلیس . به مقدار 25 تن تحویل اهواز هستیم