سید فخرالدین جعفری - 12579

سید فخرالدین جعفری

37%
جزئیات...
نام :

سید فخرالدین جعفری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12579

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×