درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17285 - RFQ-216

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

کنار رول با عرض حداقل 2cm ورق گالوانیزه یا سیاه باضخامت 0.4 تا 0.5 هستیم.

11 آذر، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)