کالای استیل جدید

جدیدی

36%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق هاردوکس

خریدار ورق هاردوکس گرید۶۰۰ ضخامت ۱۰میل ۱ برگ گرید ۴۵۰ ضخامت ۴میل ۳برگ