سید جواد حسینیان خطیبی

اهن الات خطیبی

44%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد آلیاژی

خریداره سایز ۱۴ ۷۰۳۵ یک بندیل

×