خلیلی

سازه های فلزی البرز

36%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم گیلان

خریدار ورق گرم گیلان 6 و 8 میل عرض 1/25 از هر کدام 8 تن

×