چت

خلیلی (سازه های فلزی البرز) - 11791

خلیلی

سازه های فلزی البرز

36%
جزئیات...
نام :

خلیلی

نام تجاری :

سازه های فلزی البرز

کد کاربری :

f24-11791

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت سوله و اسکلت فلزی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×