بازرگانی اسپادانا

منصوری

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
22 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق st37 فولاد مبارکه

خریدار ورق 2 میل و 2.5 میل عرض 1250 فولاد مبارکه کیفیت st37 تناژ

×