آریا صنعت کرن

علیرضایی

60%
جزئیات...
انواع برشکاری فلزات
11 بهمن، 1399 2 سال پیش

خدمات نواربری

برش طولی و یا نواربری کلاف های سرد،گالوانیزه و رنگی از ضخامت ۰٫۳ الی ۲ میلیمتر و تبدیل به نوارهایی با حداقل عرض ۱۵ و حداکثر ۱۲۵۰ میلیمتر

×