سهند فولاد هشت بهشت

رسول صالحی فرد

63%
جزئیات...
میلگرد آجدار
16 مهر، 1399 2 سال پیش

میلگرد ذوبی

انواع میلگرد ذوبی

×