فولاد کسری اسپادانا

کمال لطیف کار

82%

ورق سیاه - RFQ-1294

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ۵ ابعادی هستم عرض ۱۰۰۰ ب بالا کیفیت مهم نیست ترجیحا درجه دو 🔈🔈🔈 شماره های تماس فولادکسری اسپادانا ️031-36940000

07 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)