چت

بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

51%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 60 عرض 1120 یک رول در تهران یا اصفهان خریداریم.

×