بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

43%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 60 عرض 1120 یک رول در تهران یا اصفهان خریداریم.

×