خانم محمودی

کانال سازی نوروزی

37%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
17 آذر، 1399 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه

کانال سازی نوروزی خریدار ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 50 ، عرض 1000، مقدار مورد نیاز 4 رول ضخامت 45 ، عرض 1000، مقدار مورد نیاز 4 رول ضخامت 60 ، عرض 1000، مقدار مورد نیاز 2 رول ضخامت 70 ، عرض 1000، مقدار مورد نیاز 2 رول تماس بگیرید 09123474065 آقای نوروزی

×