خانم محمودی

کانال سازی نوروزی

37%
نام :

خانم محمودی

نام تجاری :

کانال سازی نوروزی

کد کاربری :

f24-10845

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران بزرگراه آزادگان. جنب پل صنیع خانی . آهن مکان. فاز 6 غربی . پ 1645

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

02155534085

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

کانال سازی

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید خانم محمودی

مشاهده بیشتر