چت

بازرگانی اسپادانا

منصوری

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
22 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق گرم مبارکه

بازرگانی اسپادانا خریدار ورق ضخامت 6 میل عرض 1000......مقدار مورد نیاز: 1 ظرفیت و ضخامت 2 میل عرض 1250....مقدار تناژ تلفن تماس ☎️03132604528 ☎️ 03132607349 ☎️ 03132617684 ☎️ 03132617587

×