آژند تجارت پارتاک

نصرت رحمتی

59%

ورق گرم 1.5عرض 1000یا 1250 - RFQ-1160

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق گرم 1.5عرض 1000یا 1250 09131671451

03 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)