فولاد برش زرین

نادی زاده

80%
جزئیات...
ورق اسید شویی
18 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق اسیدشویی

**خریدار ورق اسیدشویی ضخامت 2 و 2.5 هر عرض کیفیتst37 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

×