فولاد برش زرین

عباس نادی زاده

83%

خریدار ورق اسیدشویی - RFQ-1071

دسته محصولات :

ورق اسید شویی

**خریدار ورق اسیدشویی ضخامت 2 و 2.5 هر عرض کیفیتst37 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

14 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق اسید شویی