آگهی های فروش فولاد برش زرین (عباس نادی زاده)

فولاد برش زرین

عباس نادی زاده

90%
صورت بار ورق روغنی (سرد) (26969)

✅موجودی ورق روغنی فولاد مبارکه 1 × 1000 60×1250 90×1000 انبار اصفهان 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152221037 03152223613

20 شهریور، 1400
صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی (26968)

✅موجودی تسمه 8 10 12 15 عرض 20 س انبار اصفهان موجود است. 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152223104

20 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (26967)

✅موجودی ورق گالوانیزه تاراز 50×1250 50×1000 60×1250 60×1000 70×1250 80×1000 80×1250 1×1250 1×1000 1.2×1250 1.8×1250 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152221037 03152223613

20 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26966)

✅ موجودی ورق سیاه 2 1250 st37 2.5 1250 st37 3 1500 st37 3 1250 st37 4 1500 st37 5 1500 st37 6 1500 st37 8 1500 st37 10 1500 st37 12 1500 st37 15 1500 st37 انبار اصفهان 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152221037 03152223613

20 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (24969)

✅موجودی ورق گالوانیزه تاراز 40×1000 50×1000 60×1000 70×1250 80×1000 80×1250 1×1250 1×1000 1.8×1250 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152221037 03152223613

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24968)

✅موجودی ورق سیاه 2.5 1250×2500 1400kg 💥 فابریک فولاد 💥 🆔 @fooladbz 📞03152220985 03152221037

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24967)

✅موجودی ورق اکسین ضخامت ۱۷ الی ۲۰ عرض بین 20 تا 50 طول 450 س 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152223104

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24966)

✅موجودی تسمه تسمه نوردی ضخامت 8 10 12 15 عرض 20 ضخامت 10 15 عرض 30 انبار اصفهان 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (24164)

✅موجودی ورق گالوانیزه فولاد 50×1250 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152223613

18 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24140)

✅موجودی ورق سیاه 4 1060 st37 تحویلی 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152223104

18 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24138)

✅موجودی ورق سیاه 2...........1250.......st37 2.5........1250.......st37 3...........1250.......st37 4...........1250.......st37 3...........1500.......st37 4...........1500.......st37 5...........1500.......st37 6...........1500.......st37 10.........1500.......st37 15.........1500.......st37 🆔 @fooladbz 📞03152220985 03152221037

18 مرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (22008)

✅موجودی ورق رنگی فولاد 50......1250 قرمز آبی قرمز نارنجی قهوه ای سفید 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152223104

03 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) (22007)

✅موجودی ورق روغنی 50.......1000......ST12 🆔@fooladbz 📞۰۳۱۵۲۲۲۱۰۳۷ ۰۳۱۵۲۲۲۰۹۸۵

03 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (22003)

✅موجودی ورق سیاه 6 1500×6000 فابریک فولاد 🆔 @fooladbz 📞03152220985 03152221037

03 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (22000)

✅موجودی ورق سیاه 1.8 1000×2000 4000k 1.8 1250×2500 4000k 12 1500×7000 6000k 2.5 1250×2500 1400k 3 1500×6000 3600k 4.5 1500×4475 3000k 8 1500×6000 4600k فابریک فولاد 🆔 @fooladbz 📞03152220985 03152221037

02 مرداد، 1400
صورت بار سایر فلزات (21182)

✅موجودی ورق اکسین ضخامت ۱۷ الی ۲۰ عرض بین 40 تا 50 طول 450 س 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152223104

24 تیر، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (21181)

✅موجودی ورق گالوانیزه تاراز 70×1000 درجه 2_ظاهرسلامت 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152221037 03152223613

24 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (21180)

✅موجودی ورق سیاه 2 1250 st37 🆔 @fooladbz 📞03152220985 03152221037

24 تیر، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) (21179)

✅موجودی ورق روغنی 50............1000...........st12 60............1000...........st12 1..............1000...........st12 1.25.........1250...........st12 فولاد مبارکه- انبار اصفهان 🆔 @fooladbz 📞03152220985 03152221037

24 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (21178)

✅موجودی ورق سیاه 8 ×1500 st37 15 ×1500 st37 3.6 ×125 st52 6 ×1500 st52 🆔 @fooladbz 📞03152220985 03152221037

24 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (19823)

✅موجودی ورق سیاه کاویان 20......1500*6000.....st37 انبارتهران 🆔 @fooladbz 📞03152220985 03152221037

15 تیر، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (19822)

✅موجودی ورق گالوانیزه تاراز 70×1000 درجه 2_ظاهرسلامت 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152221037 03152223613

15 تیر، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (19821)

✅موجودی ورق گالوانیزه تاراز 40×1250 40×1000 50×1250 60×1250 60×1000 1.25×1250 1.5×1250 2×1250 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152221037 03152223613

15 تیر، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) (19820)

✅موجودی ورق روغنی 50............1000...........st12 1..............1000...........st12 1.25.........1250...........st12 فولاد مبارکه- انبار اصفهان 🆔 @fooladbz 📞03152220985 03152221037

15 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (19819)

✅موجودی ورق سیاه 12 1500 A283 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

15 تیر، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (19818)

✅موجودی ورق رنگی 50......1250 قرمز..نارنجی..قهوه ای.. 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152223104

15 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (18562)

[Forwarded from ⚜️فولاد برش زرین⚜️] ✅موجودی ورق سیاه ورق قطعات موجود در انبار اصفهان 10 12 15 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152221037

30 خرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (18340)

✅موجودی ورق گالوانیزه کاشان 50×1250 انباراصفهان 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152221037 03152223613

27 خرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (18338)

✅موجودی ورق گالوانیزه تاراز 60×1250 1.25×1250 🆔 @fooladbz 📞03152223104 03152221037 03152223613

27 خرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (18337)

✅موجودی ورق رنگی 50......1250 قرمز..نارنجی..قهوه ای.. 🆔@fooladbz 📞03152220985 03152223104

27 خرداد، 1400