شمش
03 خرداد، 1402 4 روز پیش

خریدار شمش آلومینیوم

خریدار حدود2300 تن شمش آلومینیوم شرکت المهدی بندرعباس باخلوص 95.75%دربندر عباس هستیم .

×