پایدار فولاد نیما

بینایی

57%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
03 خرداد، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ۲/۳ تا ۴ st37 عرض یک متر تا ۱۳۰ هستیم .

×