فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

فولاد برش زرین

عباس نادی زاده

96%

درخواست خرید ورق روغنی

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی ضخامت 1 و عرض1250و1000 خریداریم. st12 *ظرفیت

27 مهر، 1399