خرید محصولات فلزی

شما هم می توانید آگهی خرید و یا خدمات خود را تعریف کنید .

ثبت آگهی خرید
خرید کناره ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار کناره اسید ضخامت ۲ هستیم.

22 شهریور، 1400
خرید ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید شویی با ضخامتهای 2/5 تا 5 با عرضهای مخت ...

20 شهریور، 1400
خرید اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق ۳.۵ اسید شویی فولاد مبارکه/فولاد غرب w22عرض مختلف، ...

15 شهریور، 1400
کویل اسید شوی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید 3.5 W22 عرضش مهم نیستSt37 1250 ...

15 شهریور، 1400
ورق2میل اسید شویی عرض1000
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق2میل عرض1000اسیدشویی 15تن خریداریم

10 شهریور، 1400
خریدار ورق ۳/۵ اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق ۳/۵ اسید ترجیحا عرض ۱۰۰۰ تکرول خریداریم

10 شهریور، 1400
خریدار ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خرید ورق اسید شویی ضخامت 3.5 دو عرض یک ظرفیت ...

09 شهریور، 1400
خریدار ورق اسید شور st۳۷
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید شور st۳۷ ضخامت ۲ هر عرضی میزان 4 ...

06 شهریور، 1400
خریدار ورق اسیدشویی ۲ و ۳
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسیدشویی ۲ و ۳ هر عرضی ظرفیت

06 شهریور، 1400
خریدار ورق اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسیدشویی 3.2 عرض 1000_w22مبارکه

01 شهریور، 1400
خريدار ورق سياه و اسيد شوي
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه) ورق اسید شویی

خريدار ورق سياه و اسيد شوي

31 مرداد، 1400
خریدار ورق ۵میل w۲۲ اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

نیازمند ورق ۵ میل w۲۲ مبارکه عرض ۱۰۰۰ یک رول

24 مرداد، 1400
خریدار ورق اسیدشویی st37
دسته محصول :

ورق اسید شویی

نیاز به ورق اسید شور st37 ضخامت 2 عرض 1000 یا عرض های ...

24 مرداد، 1400
خریدار ورق اسید ۵میل w۲۲
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق ۵ میل w۲۲ مبارکه عرض۱۰۰۰ یک رول

23 مرداد، 1400
خریدار ورق اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسیدشویی ۲ و ۳ هر عرضی ظرفیت

23 مرداد، 1400
خریدار ورق اسیدشویی 1.8 یا 1.6
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید 1.8 یا 1.6 عرض ۱۲۵۰ یک ظرفیت

16 مرداد، 1400
خریدار ورق اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسیدشویی ۲ و ۳ هر عرضی ظرفیت

16 مرداد، 1400
خرید ورق 3 اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خرید ورق اسید شویی ضخامت 3 عرض 1250 م ...

10 مرداد، 1400
خریدار 3.5 و 5 اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق ۵ اسید Stw۲۲ ۱۵تن و ورق ۳/۵ اسید st ...

10 مرداد، 1400
خریدار ورق اسیدشویی 1.8
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید 1.8 عرض 1250 یک ظرفیت

09 مرداد، 1400