خرید محصولات فلزی

تمام مسئولیت محتوای (متنی، تصویری، صوتی، فایل و…) و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و فولاد۲۴ هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

روابط عمومی فولاد۲۴
خرید ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق اسید ۴ و عرض ۱ گرید stw22 خریدارم.

28 شهریور، 1401
خرید ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق اسید ۲/۵ گرید w22 تک رول خریداریم.

28 شهریور، 1401
خریدار ورق اسید شویی مبارکه
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید شویی میارکهstw22با لبعاد ۲.۵عرض۱۲۵

21 شهریور، 1401
خریدار ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار 3 1000 اسید st37

20 شهریور، 1401
خریدار ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ۳ اسید عرض ۱۰۰۰ st37

13 شهریور، 1401
خریدار ورق اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق ۱/۶ اسیدشویی عرض ۱۰۰۰ خریداریم

08 شهریور، 1401
خرید ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق ۱/۶ اسیدشویی عرض ۱۰۰۰ خریداریم

07 شهریور، 1401
خرید ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق اسید شوی ۲ میل مبارکه رول خریداریم.

05 شهریور، 1401
خرید ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسیدشویی ۴.۵×۱۵۰۰کیفیت saph440

02 شهریور، 1401
خریدار ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق ضخامت 3 اسید شویی به میزان دو رول و ورق 4 می ...

29 مرداد، 1401
خرید ورق اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید ۴.۵ × ۱۵۰۰ کیفیت saph440 هستیم.

24 مرداد، 1401
خرید ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق های ضخامت 3. 3/3. 3/4. 3/5. فقط sw خ ...

23 مرداد، 1401
خرید ورق اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق اسید 3/5 و 4/5 عرض 1/25 و 1/5 از هر کدام یک رول غ ...

19 مرداد، 1401
خرید ورق اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق اسیدشویی ضخامت 5 به میزان 6تن و ضخامت 2 و 2/5 عر ...

12 مرداد، 1401
خریدار ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید فولاد ۲عرض ۱۲۵ گرید Stw22 هستیم.

11 مرداد، 1401
خرید ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق اسیدشویی 2*1000 درجه 1 و درجه خریداریم .

10 مرداد، 1401
خرید ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

رول اسید 3میل عرض120تا 130 خریداریم

09 مرداد، 1401
خرید ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق ۳/۳-۳/۵ اسید w ️خریدار️️یم .

08 مرداد، 1401
خرید ورق اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسیدشویی ضخامت 2/1 میل عرض مختلف کیفیت saph4 ...

08 مرداد، 1401
خرید ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق 3 * 1000 گرید st37 اسید شویی فولاد خریداریم

01 مرداد، 1401

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید