خرید محصولات فلزی

خریدار ورق
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 6 و 8 میل

26 خرداد، 1400
خریدار ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق گرم به صورت ال سی

26 خرداد، 1400
خریدار ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق گرم st37 فابریک مبارکه انبار اصفهان ضخامت ...

26 خرداد، 1400
خریدار ورق 4 و 5
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 4 و 5 عرض مختلف ظرفیت

25 خرداد، 1400
خریدار ورق فولاد و st52
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 12 ، 1/5 st52 و ورق ۳. 1/5 ...

25 خرداد، 1400
خریدار ورق St60
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق St60 ضخامت 160 ابعاد 450 در 3800 4ب ...

24 خرداد، 1400
خریدار پلیت 250*250*6
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار پلیت 250*250*6 به میزان 642 عدد

24 خرداد، 1400
ورق گرم کاویان یا اکسین
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق گرم کاویان یا اکسین. ورق 45 میل ورق 35 می ...

24 خرداد، 1400
خریدار ورق آجدار مبارکه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 3 و 4 آجدار مبارکه ظرفیت

24 خرداد، 1400
خریدار ورق st33 و st37
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st33 ظرفيت ورق ٥ ميل ابعادي ع ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق فابریک مبارکه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ۱۲ میل ۶*۱.۵ فابریک st۵۲ فولاد مبارکه ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق اجدار مبارکه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق اجدار مبارکه ۳ تا ۱۰ عرض ۱/۵ هر کدوم یه ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق 5 و 6 فولاد مبارکه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ۵ میل ۶*۱.۵ فولاد مبارکه و ورق ۶ میل ۶*۱. ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق عرض 180
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ۸ میل عرض ۱۸۰ st۳۷ ظرفیت درخواست ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق 8 میل
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه 8 میل عرض 1200 میزان 10 تن

23 خرداد، 1400
خریدار ورق 3 و 4 صبا یا فولاد
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 3. 1،5 و 4. 1،5 فولاد یا صبا ...

22 خرداد، 1400
خریدار ورق اکسین تهران
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق اکسین تهران ضخامت ۱۵میل ۲به ۶ ۱۵ب ...

22 خرداد، 1400
خریدار ورق سیاه مبارکه تهران
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه مبارکه تهران ۶میل ۱/۵به ۶ ...

22 خرداد، 1400
خریدار ورق عرض 12 سانت
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق عرض ۱۲سانت ضخامت ۴میل طول ۶مترالی ...

22 خرداد، 1400
خریدار ورق کاویان
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ده تن کاویان ۱۵ عرض ۱/۵

18 خرداد، 1400