خرید محصولات فلزی

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 20 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 5میل آجدار 2*1 میزان 38کیلو 13 عدد می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 20 ساعت پیش
ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 22 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با ضخامت 3 و 4 با عرض 1 متر میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 22 ساعت پیش

خریدار سر ورق

خریدار سر ورق 4 و 6 میل حدود 20 تن میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 23 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق در انبار اصفهان 2 * 1000 st37 قیمت مناسب میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 23 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 3 * 1500 * 6000 فابریک 2 بندیل و ظرفیت میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 23 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

رول ورق سبا یا فولاد مبارکه خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 23 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 3*1000. St22 و 3*125. St22 رول سبک میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 23 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 10 عرض 1500 سه ظرفیت می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 1 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 6×1.5 st37 و 4×1.5 st37 خریدارم.

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۱۰ و ۱۵ میل فولاد مبارکه عرض ۱۵۰ خریداریم

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار رول ورق سبا یا فولاد مبارکه میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 روز پیش

استعلام ورق سیاه

درخواست استعلام ورق سیاه6*1.5 را داریم

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 1.5*4 می باشیم.

ورق گرم (سیاه) فلزات آلیاژی
09 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق آلیاژی

خریدار ورق ۱۶ میل A516 ۲×۶ ۱۲×۲ گرید۷۰

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر می باشیم: ورق سیاه 10 میل با عرض 1.5 به میزان یک ظرفیت ورق سیاه 2 میل با عرض 1 به میزان یگ ظرفیت. ورق سیاه 6 میل با عررفیت.ض 1.5 ی ...

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار کاویان

خریدار ورق ۳۰میل ۶×۱/۵ کاویان قیمت مناسب فوری

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۱۰ و ۱۵ میل فولاد مبارکه عرض ۱۵۰ خریداریم

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 2 میل سبا عرض 1250 به طول 3 متر به میزان 26 تن و عرض 1250 و 1500 با قیمت مناسب می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

3 * 1500 * 6000 فابریک 2 بندیل و ظرفیت خریداریم.

×