خرید محصولات فلزی

نبشی
05 مهر، 1402 5 ساعت پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی سایز 5 17شاخه می باشیم.

نبشی
03 مهر، 1402 2 روز پیش

نبشی آلیاژ S275j2

نبشی ۶ و ۵ و ۸ و ۱۰ با آلیاژ S275j2۴۰تن

نبشی
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی3تا15 می باشیم.

نبشی
28 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی 2 ایرانی با وزن 4 کیلو

نبشی
28 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی سایز 8 با گوشت 6 به میزان 1 بندیل میباشیم.

نبشی
20 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار نبشی

نبشی سنگین سایز5 به میزان 50 متر خریداریم.

نبشی
16 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار نبشی

خریدار مقاطع با مشخصات زیر

نبشی
14 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار نبشی

خریدار 200 تن نبشی 10 نرمال یا درجه 2

نبشی
11 شهریور، 1402 4 هفته پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی سایز 10 نرمال وشاخه به میزان 150 تن می باشم.

نبشی
08 شهریور، 1402 4 هفته پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی 10 به میزان 80 عدد می باشیم.

نبشی
06 شهریور، 1402 4 هفته پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی با مشخصات زیر میباشیم. نبشی سایز 3 به میزان 100 شاخه نبشی سایز 5 به میزان 10 شاخه نبشی سایز 6 به میزان 5 شاخه

نبشی
05 شهریور، 1402 1 ماه پیش

نبشی

خریدار نبشی۴و۵ یک تن

نبشی
25 مرداد، 1402 1 ماه پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی 6 و 12حدودا 240 کیلو هستم

نبشی ناودانی
23 مرداد، 1402 1 ماه پیش

خریدار نبشی ناودانی گالوانیزه

خریدار نبشی ناودانی گالوانیزه درجه دو هستم درصورت موجودی خبر بدهید

نبشی
15 مرداد، 1402 2 ماه پیش

استعلام قیمت نبشی

استعلام قیمت نبشی سایز 5 و 6 را دارم.

نبشی لوله صنعتی
12 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار لوله 20 اینچ ضخامت 25 تا 30 میل

خریدار لوله فلزی 20 اینچ ضخامت 25 میل تا 30 میل نو و دست دوم 09218378477 200 متر

نبشی
10 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی سایز 3 و 4 سبک هستیم.

نبشی
09 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار نبشی

نبشی ۴ ض۴ ۳۰۰ شاخه نبشی۵ض۵ ۹۹۰ شاخه خریداریم.

نبشی
21 تیر، 1402 3 ماه پیش

استعلام قیمت نبشی

استعلام قیمت نبشی 3 و 5 بلند.

نبشی
21 تیر، 1402 3 ماه پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی با مشخصات زیر میباشیم نبشی 5 به میزان 70 شاخه نبشی 4 به میزان 100 شاخه نبشی 3 به میزان 70 شاخه نبشی 10 به میزان 10 شاخه

×