چت

خرید محصولات فلزی

ورق گرم (سیاه)
05 اسفند، 1402 4 دقیقه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ضخامت ۵ میل سیاه شیت ۱/۵×۶      فابریک مقدار ۲۰ تن خریداریم

ورق گرم (سیاه)
05 اسفند، 1402 3 ساعت پیش

خریدار ورق کاویان

ورق 8میل کاویان1250 اهواز یا تهران 09133764009

ورق گرم (سیاه)
05 اسفند، 1402 4 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خرید ورق ۱.۵ میل سیاه به میزان ماهیانه ۲ ظرفیت به صورت نقدی خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
05 اسفند، 1402 4 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 8میل اکسین st52 به میزان ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
03 اسفند، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار سرورق 2 و 2/5 عرض مهم نیست به میزان دوظرفیت انبار اصفهان پرداخت نقدی فاکتور رسمی هستیم. 

ورق گرم (سیاه)
03 اسفند، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

۵ میل ۱/۵ st۴۴ خریداریم

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ۳میل ۱۵۰۰ St44 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 قیمت مناسب انبار اصفهان هستیم.

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 5 * 1500 * 6000 فابریک به میزان 1 بندیل ورق سیاه 6 * 1500 * 6000 فابریک به میزان 1 بندیل انبار اصفهان خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار سر ورق

خریدار ورق ۲میل سر ورق به میزان 5 تن بصورت دائمی میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 3 میل با عرض 1250 با پول شنبه میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 8 میل ابعادی میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۸ به تعداد ۱۸ برگ انبار تهران مورد نیاز است

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خرید ورق 2 , 3 , 4 , 5 , و 6 میل ابعاد برش درجه 2 یا مورد دار هم باشه ایراد نداره

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه درجه 2 یا مورد دار فقط عرض 125 ضخامت 1.8 و 2 میل خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
01 اسفند، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 5 * 1500 * 6000   فابریک  به میزان 1 بندیل ورق سیاه 6 * 1500 * 6000   فابریک به میزان 1 بندیل انبار اصفهان خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
01 اسفند، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ۲ سبا مدت دار خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
01 اسفند، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ٨ ميل عرض ١٥٠٠ به میزان يك ظرفيت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
01 اسفند، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 5 میل فابریک 6*1/5 به میزان 50 برگ میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
01 اسفند، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 4و 6 عرض 1/5 از هر کدام 1 ظرفیت خریداریم.

×