خرید محصولات فلزی

ورق گرم (سیاه)
06 بهمن، 1401 1 روز پیش

خریدار رول سیاه

خریدار رول سیاه با مشخصات زیر به میزان 1ظرفیت از هرکدام می باشیم رول 6 عرض 1/5 کیفیت st52 رول 8 عرض 1/5 کیفیت st52 رول 10 عرض 1/5 کیفیت st52

ورق گرم (سیاه)
06 بهمن، 1401 1 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق ST۲۲ ۲*۱۰۰۰ و ST۲۲ ۲*۱۲۵ رول سنگین خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
06 بهمن، 1401 1 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2میل عرض 1250می باشیم .

ورق گرم (سیاه)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم فولاد مبارکه 2 عرض 1250 St37 4 عرض 1250 St37 می باشیم .

ورق گرم (سیاه)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق ST22 2*1000 و ST22 2*125 رول سنگین خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 4 عرض1000 ST37 در صورت نبود ST33 3میل سیاه بلندخریدار می باشیم .

ورق گرم (سیاه)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل عرض 125 یک رول خریدارم.

ورق گرم (سیاه)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 8% عرض 1به میزان ظرفیت می باشیم .

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 80*1000 به صورت شیت خریدارم.

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق گرم

ورق 4 میل عرض 950. درخواست خرید : دو رول تاکی :09134600397

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه فابریک مبارکه ضخامت 12 و عرض 150 به میزان یک ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ST37 ضخامت 3 تا 15 میل عرض 1/5 ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ابعادی ظرفیت خریداریم.

قراضه (ضایعات) ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار کنار ورق

خرید کناره ورق ضخامت ۲ تا ۴ میل، از ۲ تا ۴ سانت عرض بصورت رول خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق نازک بار مبارکه ضخامت 2- 2/5 - 4 عرض 100 و 125 گرید ST37و ST22 خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 8میل سیاه خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ٨ ميل ST37عرض ١/٥ در اصفهان يك رول خريداريم .

ورق گرم (سیاه)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

استعلام قیمت

استعلام قیمت ورق سیاه 2 تا 5 عرض بلند.

ورق گرم (سیاه)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 2 بلند عرض 125 یک رول و ورق 5 عرض 1/5 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

خریدار ورق کاویان

خریدار ورق ۱.۵ در ۶ به ضخامت ۲۰ و ۲۵ کاویان تناژ بالا هستیم .