خرید محصولات فلزی

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 3 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 4 عرض1 متر به میزان 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 4 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 4 ساعت پیش

خریدار اکسین

ورق ۳۰ میل اکسین ۲×۱۲ یک ظرفیت قیمت مناسب

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 4 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 2 میل عرض 125 St37 ورق 4 میل عرض 1.5 St37 رول یا شیت 6 متری ورق 6 میل عرض 1 St37 ورق 6 میل عرض 125 St37 ورق 6 میل عرض 1.5 St37

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 4 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 6-8-10-12-15 با عرض 1500 هر کدام 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 4 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۲ میل عرض ۱۲۵ St۳۷ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 4 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم. ورق ۶ میل عرض ۱.۵ St۵۲ ورق ۸ میل عرض ۱.۵ St۵۲ ورق ۱۰ میل عرض ۱.۵ St۵۲

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 4 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

3 * 1500 * 6000 فابریک 1 بندیل خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 2 میل عرض 125 St37

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق St52

ورق 6 میل عرض 1.5 St52 ورق 8 میل عرض 1.5 St52 ورق 10 میل عرض 1.5 St52

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 6 ابعادی میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 15 عرض 1500 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق گرم

کویل گرم ۲/۵ عرض ۱۲۵۰ کیفیت w۲۲ یا st۲۲ خریدارم

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ با عرض ۱۵۰۰ میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ۳ ظرفیت ۱۵۰۰ * ۱۲ st۳۷ فولاد مبارکه انبار اصفهان پا برش ، نقدی (واریزی)

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه روس یا چین ضخامت۱.۲تا۱.۵ دو عرض بصورت ظرفیت خریداریم

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

30میل کاویان

ورق ۳۰ میل کاویان ۱/۵×طول یک ظرفیت مبدا قیمت مناسب

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 2 روز پیش

30میل اکسین

۳۰میل اکسین ۲×۱۲ یک ظرفیت به قیمت

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1402 4 روز پیش

ورق۳۰میل

درخواست خرید ورق ۳۰ میل ۱/۵×طول مبدا قیمت مناسب

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق گرم

کویل گرم 2/5 عرض 1250 کیفیت w22 یا st22 خریدارم

×