گریز ذوب - 8294

نام شرکت :

گریز ذوب

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-8294

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان سه راه سیمین- ابتدای خیابان ارتش-بعد از پمپ بنزین- ساختمان بانک آینده- طبقه سوم- واحد 306

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 09931770517

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

مشخصات:

فروش شمش چدن داکتیل و شمش چدن خاکستری با آنالیز مشخص تحویل انبار اصفهان هماهنگی برای تحویل در محل خریدار انجام می شود

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تولید انواع لوله های آلیاژی

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

فروش فروآلیاژها شامل فروسیلیس، فرو منگنز، فروسیلیکومنگنز فروش گرافیت کم سولفور و پرسولفور

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

مشاوره جهت انجام پروژه های ساخت انواع قطعات مهندسی

×