چت

گروه فولادیار کوروش

آرش مرعشی

78%
جزئیات...

اعلام موجودی گروه فولادیار کوروش (آرش مرعشی) - 5295

ورق رنگی
10 بهمن، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 10 بهمن (کد : 102797)

گروه فولادیار کوروش تولید کننده مصنوعات فلزی

ورق روغنی (سرد)
10 بهمن، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 10 بهمن (کد : 102792)

گروه فولادیار کوروش تولید کننده مصنوعات فلزی

ورق گالوانیزه
10 بهمن، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 10 بهمن (کد : 102786)

گروه فولادیار کوروش تولید کننده مصنوعات فلزی

ورق گالوانیزه
09 اردیبهشت، 1402 12 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 09 اردیبهشت (کد : 57699)

گروه فولادیار کوروش تولید کننده مصنوعات فلزی021-22659600-15 تلفن واحد فروش 021-72125

ورق روغنی (سرد)
21 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 21 فروردین (کد : 38691)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad24.com/profile/5295

ورق گالوانیزه
21 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 21 فروردین (کد : 38690)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad24.com/profile/5295

ورق روغنی (سرد)
15 فروردین، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 23 اسفند (کد : 38330)

🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar

ورق روغنی (سرد)
22 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 22 اسفند (کد : 38303)

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/

ورق گالوانیزه
22 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 22 اسفند (کد : 38302)

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/

ورق روغنی (سرد)
21 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 21 اسفند (کد : 38257)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar

ورق گالوانیزه
21 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 21 اسفند (کد : 38256)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar

ورق روغنی (سرد)
19 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 18 اسفند (کد : 38190)

🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125

ورق گالوانیزه
18 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 18 اسفند (کد : 38189)

🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125

ورق روغنی (سرد)
17 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 17 اسفند (کد : 38103)

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه
17 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 17 اسفند (کد : 38102)

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه
15 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 15 اسفند (کد : 37967)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad24.com/profile/5295

ورق روغنی (سرد)
15 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 15 اسفند (کد : 37966)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad24.com/profile/5295

ورق گالوانیزه
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 11 اسفند (کد : 37768)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar

ورق روغنی (سرد)
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 11 اسفند (کد : 37767)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad24.com/profile/5295

ورق گالوانیزه
09 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 09 اسفند (کد : 37678)

🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125

ورق روغنی (سرد)
09 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 09 اسفند (کد : 37677)

🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125

ورق گالوانیزه
08 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 07 اسفند (کد : 37502)

🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar

ورق گرم (سیاه)
08 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 اسفند (کد : 37501)

🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar

ورق گالوانیزه
04 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 04 اسفند (کد : 37337)

🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com

ورق روغنی (سرد)
25 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 19 بهمن (کد : 36637)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad24.com/profile/5295

ورق روغنی (سرد)
04 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 19 بهمن (کد : 36636)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad24.com/profile/5295

ورق روغنی (سرد)
18 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 18 بهمن (کد : 36582)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad24.com/profile/5295

ورق گالوانیزه
18 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 18 بهمن (کد : 36581)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️021-72125 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad24.com/profile/5295

ورق روغنی (سرد)
17 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 17 بهمن (کد : 36531)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️۰۲۱-۷۲۱۲۵ 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad۲۴.com/profile/۵۲۹۵

ورق گالوانیزه
17 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 17 بهمن (کد : 36530)

#گروه_فولادیار_کوروش 🔸بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی ☎️۰۲۱-۷۲۱۲۵ 🌐http://www.fouladyargroup.com/ 🆔https://t.me/fouladyar https://foolad۲۴.com/profile/۵۲۹۵

×