چت

فولاد بازرگانی قزوین

صنم میراشه

50%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد بازرگانی قزوین (صنم میراشه) - 5163

ورق گرم (سیاه)
20 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 تیر (کد : 41791)

فروشنده ورق سیاه فولاد ضخامت 6/8/10/12 میل عرض 1500 کیفیت st37

ورق گرم (سیاه)
28 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 خرداد (کد : 40870)

فروش کلاف گرم 50 عرض 70 گرید st 37 40 تن موجوده

ورق اسید شویی
11 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 11 بهمن (کد : 36334)

صورت بار کلاف اسید شویی 2/5میل عرض1000 st37

میلگرد
26 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 26 دی (کد : 35608)

فولاد بازرگانی قزوین بورس انواع ورق ها ی فولادی گرم و سرد و گالوانیزه انواع . میلگرد . تیرآهن

ورق روغنی (سرد)
26 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 26 دی (کد : 35607)

فولاد بازرگانی قزوین بورس انواع ورق ها ی فولادی گرم و سرد و گالوانیزه انواع . میلگرد . تیرآهن

ورق گالوانیزه
26 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 26 دی (کد : 35606)

فولاد بازرگانی قزوین بورس انواع ورق ها ی فولادی گرم و سرد و گالوانیزه انواع . میلگرد . تیرآهن

ورق گرم (سیاه)
26 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 دی (کد : 35605)

فولاد بازرگانی قزوین بورس انواع ورق ها ی فولادی گرم و سرد و گالوانیزه انواع . میلگرد . تیرآهن

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 21017 23 دی (کد : 2781)

بورس انواع ورق ها ی فولادی . میلگرد . تیرآهن ۰۹۱۲۵۸۱۶۴۳۸

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 20839 21 دی (کد : 2688)

بورس انواع ورق ها ی فولادی . میلگرد . تیرآهن ۰۹۱۲۵۸۱۶۴۳۸

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 18690 26 آذر (کد : 1565)

بورس انواع ورق ها ی فولادی . میلگرد . تیرآهن ۰۹۱۲۵۸۱۶۴۳۸

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 18465 24 آذر (کد : 1435)

بورس انواع ورق ها ی فولادی . میلگرد . تیرآهن ۰۹۱۲۵۸۱۶۴۳۸

×